Home / Content (page 2)

Content

Cách kéo dài tuổi thọ hộp cơm Komasu

Cách kéo dài tuổi thọ hộp cơm Komasu

Cách kéo dài tuổi thọ hộp cơm Komasu Hộp cơm Komasu là một trong những hộp cơm cắm điện thương hiệu Việt Nam đầu tiên. Hộp cơm điện này được hãng Komasu sản xuất từ năm 2009. Đến nay, rất nhiều sử dụng hộp cơm Komasu hàng ngày. Trong đó ...

Read More »